Svin(arps)hugget som klöv Skåne

1997 skapades Region Skåne för att kunna koordinera och främja tillväxten i Skåne som har 3 stora motorer i städerna Malmö, Helsingborg och Lund. Konstruktionen har självklart haft en hel del barnsjukdomar, politiska stridigheter och en del märkliga placeringar av kontor, politiker, tjänstemän mfl men så är det även med EU-parlamentet så det är väl i sig fullt logiskt. Man kan väl ha en del åsikter om effektivitet, kostnader för transporter mm då våra folkvalda inte tenderar att åka kollektivt om man säger så…

Vi som lever i Öresundsregionen med närheten till Köpenhamn/Helsingör, som är en stark motor tillsammans med Malmö och Helsingborg rent industri- och tjänstebolagsmässigt och med Lund som en intellektuell hot-spot,  vet hur viktigt det är att också lösa pusselbiten med Integration rent ekonomiskt mot Danmark. Det är en ganska avgörande del att finna en lösning på som verkligen inte har fått något gehör hos regering/riksdag. Att lösa detta skulle kunna ge ett ytterligare driv i både skattehänseende och rent företagsetableringsmässigt samt den för sydsverige väldigt viktiga turistnäringen.  Det blir extra viktigt  med tanke på närheten till kontinenten och en storflygplats.

Att samarbetet inom Region Skåne med de 33 olika kommunerna inte är smärtfritt och att resurser har fördelats skevt, och att vissa mindre kommuner kommer i skymundan från de stora dominanta, har ju stötts och blötts i många former och missnöjet har jäst både bakom stängda dörrar och publikt…

Om vi lägger till att Region Skånes gemensamma organisationer för Turistnäring, Företagsetablering, Trafik mm inte nödvändigtvis verkar har lyckats så särdeles bra i sitt arbete att attrahera turister, företag och nya innevånare på ett regionalt vettigt fördelat sätt och med ett givet fokus på de största städerna/kommunerna som trots allt i det publika ögat är det mest attraktiva.

Resultatet av detta är nu faktumet att Nordvästra Skånes kommuner har gått ihop och skapat ett eget destinationsvarumärke – Familjen Helsingborg

Man kan tycka vad man vill om namnet, logo mm (nej jag är verkligen ingen fan av det heller)  men jag tänker mer realpolitiskt i sakens helhet…

Jag reagerade på hela upplägget och hade en mycket intressant konversation med Micco Grönholm på Kommunikationsbyrån Pyramid som ligger bakom det grafiska och varumärkesarbetet och fick ta del av flera dokument om projektet. Från andra håll fick jag insikter i hur processen gått till och den delen gjorde mig djupt bekymrad och extremt frågande till hur den demokratiska processen i dessa kommuner ser ut…

Projektet i sig har hållits hemlig för alla utom en extremt snäv krets av topp-politiker tillsammans med varumärkesbyrån som arbetat ut programmet. Ambitiöst och med fina värdeord och uttryck som detta “Namnet Familjen Helsingborg ska förmedla upplevelsen av en sammanhängande stad och en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. Syftet är att främja turism, näringslivsetablering och inflyttning.”  

Vad man som svensk tänker på när det gäller ett antal av de kommuner som ingår i projektet så är tolerans, kreativitet och öppenhet inte direkt värdeord som klingar sant… Snarare är det så att Klippan, Bjuv, Åstorp ex förknippas med främlingsfientlighet och slutenhet.

Det blir som att “sminka över grisen” att lägga dessa värdeord om man inte har en bred förankring och djuptgående program för att “programmera” om innevånarna så att de är en del av rörelsen framåt…

Detta är ändå den lilla biten, Likaså är kostnaden för kommunerna för samarbetet som kommer att ytterligare ligga pressade budgetar till last inte ett avgörande problem mer än för deltagarna. Ett litet räknestycke som jag gjorde i huvudet om man ska kunna bygga ett riktigt Destinationsvarumärke ligger på en publik investering på minst 25 miljoner kronor per år för att kunna synas i Norden och Nord-Europa på ett sätt som ger en möjlighet till det så mytomspunna ROI -return on investment. Till det kommer kostnaden för grafiska ändringar etc i alla kommunala aktiviteter.

Den RIKTIGT ALLVARLIGA  konsekvensen är att med detta samarbetet så:

  1. Visar man Regering och Riksdag att det verkligen inte gjorde något att man ignorerade regionen och önskan om tätare samarbete med Danmark… Grisabönderna/Betodlarna, välj valfri smädelse, kan ju inte ens samarbeta i sin EGEN region så varför skulle vi lägga kraft på de önskningar dom har???
  2. Detta sätter ganska effektiv stopp för att förbättra Företagsetableringar och Destinationsmarknadsföring för hela Region Skåne och alla de andra kommunerna.

Så Svin(arp)hugget kommer tyvärr att straffa hela Regionen bara pga att ett antal kommunala och regionala företrädare inte klarat av att lösa uppgiften före Skåne. Det är oerhört tragiskt…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s